Zoeken

1e Bijeenkomst Landschap en Identiteit

Op maandag 26 september vond de eerste themabijeenkomst plaats. Bij aanvang konden de deelnemers geld inzetten op verschillende ontwikkelingen. Zij zetten vooral in op: ‘vervlecht met de randstad’, ‘vergroot toegankelijkheid van het gebied’ en ‘zet het gebied (inter)nationaal op de kaart’. Op ‘meer diversiteit’ en ‘minder agrarisch, meer natuur’ werd (aanvankelijk) nauwelijks ingezet.

Het historisch landschap van Nederland

Tijdens de discussie komt vooral beschermen en behouden van de kernkwaliteiten van het Groene Hart (openheid, rust, kleinschaligheid, lintbebouwing, groen en water) naar voren. Het zijn juist deze kernkwaliteiten die het Groene Hart maken tot een aantrekkelijk gebied voor toeristen en recreanten, maar ook om er te wonen en werken. Openheid geldt als belangrijkste landschappelijke waarden.

Copyright Beeldleveranciers

De stad staat met zijn rug naar de groene omgeving

Door het groen binnen de steden te trekken komt er verbinding met het buitengebied. Hiervoor is naast het Groene Hart uitdrukkelijk ook een rol weggelegd voor de steden. Daarnaast zijn de vele kleine toeristische trekpleisters slecht met elkaar verbonden. Nieuwe transportmogelijkheden als een waterbus zouden daarbij ingezet kunnen worden.

Copyright Beeldleveranciers

Natuur of productieland

Naast de roep om betere verbindingen wordt ook aangegeven dat  in deelgebieden minder of extensiever gebruik gewenst is. Deze gebieden zou je (deels) kunnen 'afsluiten' om de ontwikkeling van natuur een kans te geven.  Verschillende doelstellingen kunnen vanuit verschillende gezichtsvelden (ecologie, biodiversiteit, recreatie, natuur en water) in één integrale visie worden verenigd. Zo'n visie is dan een meetlat waar je nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart langs kan leggen.

Copyright Beeldleveranciers

Geïnteresseerd in het volledige verslag van de eerste themabijeenkomst? Download dan het verslag (pdf, 255 kB). Bovenstaande tekeningen zijn gemaakt in opdracht van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart tijdens de eerste themabijeenkomst Landschap en identiteit. Copyright ligt bij de Beeldleveranciers


werkplaats landschap en identiteit

Verslag themawerkplaats: