Recreatie

Een mooi én vitaal Groene Hart biedt kansen voor recreatie en toerisme. Ondernemers en maatschappelijke organisaties staan in eerste instantie aan de lat voor een verdere ontwikkeling van de recreatieve mogelijkheden. Waar nodig zoeken zij steun bij hun gemeente of provincie. De Stuurgroep ziet het belang van de ontwikkeling van het Groene Hart als geheel.

Blauwe-groene verbindingen

Aansluiten van routes gaan over de gemeente- en provinciegrenzen heen. De Stuurgroep vraagt aandacht voor verbindingen als overheden en ondernemers er niet zelf uitkomen. Zo is er aandacht voor de waterverbindingen, recreanten willen vaak een rondje varen waarbij het doorvaarbaar houden van bruggen en sluizen noodzakelijk is. Het Groene Hart heeft al het grootste sloepennetwerk van Nederland. Aansluiting van andere gebieden in Nederland op dit netwerk is een volgende stap.

Overloopgebied Amsterdam?

Amsterdam heeft onvoldoende plek voor alle internationale toeristen die de hoofdstad bezoeken. Tot 2025 verwacht Amsterdam maar liefst 6 miljoen extra bezoekers. Daarom heeft burgemeester Van der Laan een oproep gedaan aan de omliggende regio’s. Kunnen zij overnachtingsplekken bieden voor deze toeristen? De Stuurgroep wil kijken of het Groene Hart hierin een rol kan spelen.

Groene Hart, iconenaanpak

Op zoek naar routes, activiteiten of overnachtingsmogelijkheden?

Website-groenehart.nl

Meer info

Oosterman Vrijetijdszaken heeft in juli 2015 een rapport uitgebracht: Merkversterking, Attracties en activiteiten, Communicatie,
 Naar een vernieuwde opzet voor de gebiedsmarketing van het Groene Hart (pdf, 1,8 MB).

Meer weten over de opgaven in het Groene Hart? Kijk op het overzicht relevante documentatie waar de documenten staan gerangschikt per aandachtsgebied.

De Stuurgroep werkt samen met een aantal partners in het gebied, wilt u weten met wie? Kijk op overzicht belangrijke partners.