Ruimtelijke kwaliteit

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap in Nederland, een open gebied tussen de grootste steden van Nederland. De stedelijke druk is daarom groot. Hoe ga je om met de wens dit gebied duurzaam te ontwikkelen, passend bij het landschap?
De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart jaagt de samenwerking aan tussen gemeenten en provincies in het ruimtelijk beleid. Zij doet dit door partijen te verbinden en opgaven te agenderen.

Perspectief Groene hart

De Stuurgroep Groene Hart ziet in de komst van de omgevingsvisie een kans om het beleid in het Groene Hart beter op elkaar af te stemmen. In 2016 en 2017 willen we een breed netwerk samenstellen om toe te werken naar één gedeelde toekomstvisie voor het gebied. Door integraal te kijken naar de opgaven, wil de Stuurgroep werken aan eenduidigheid en een structurele samenwerking.

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand van boerderijen of agrarische bedrijfsgebouwen is een (toekomstig) probleem wat nu al zichtbaar wordt. Wat betekent dit voor het Groene Hart? Wat zijn de feiten en cijfers? Wat zijn de mogelijkheden voor herbestemming? Of is sloop soms een betere optie? Veel vragen waar we samen met andere partijen een antwoord op zoeken in expertmeetings en onderzoek.

ruimtelijke kwaliteit_3

Meer info

Over de ruimtelijke kwaliteit in het Groene Hart zijn verschillende onderzoeken en beleidsdocumenten gepubliceerd. Meest recent zijn:

Aanbiedingsbrief Startnotitie Perspectief (pdf, 363 kB) en de Startnotitie Perspectief Groene_Hart (pdf, 844 kB)

Meer weten over ruimtelijke kwaliteit of over andere opgaven in het Groene Hart? Kijk op het overzicht relevante documentatie onder 'Ruimtelijke kwaliteit'.