Zoeken

Onderzoek vrijkomend agrarisch vastgoed

Het eerste deel van het onderzoek naar vrijkomend agrarisch vastgoed is afgerond. Afgelopen week publiceerde de Provincie Utrecht alvast de gegevens uit haar gebied. De gegevens voor het totale Groene Hart laten nog even op zich wachten tot het onderzoek in Noord – en  Zuid- Holland ook is afgerond.

De Utrechtse cijfers

Landelijke ontwikkelingen in de agrarische sector, zoals schaalvergroting, de afschaffing van het melkquotum en de recente wetgeving rondom fosfaatrechten zullen de komende jaren doorzetten. De afgelopen vijftien jaar toonde een gelijkmatige afname van agrarische bebouwing met 28%. Als deze trend doorzet, zullen tot 2030 nog circa 800 bedrijven stoppen (ca 1,3 mln m² pandoppervlakte). Dat is 31% van de aanwezige bedrijven in 2015.

Gelijkmatige afname bedrijven

Het onderzoek is uitgevoerd door het Kadaster en Wageningen Research. De uitkomsten op hoofdlijnen  voor de gehele provincie zijn:

  • De meeste agrarische bedrijven in de provincie zijn gericht op graasdieren.
  • Gemiddeld heeft 29% van de bedrijven in Utrecht geen opvolger én is een bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar (landelijk 28%).
  • Bijna de helft van de bedrijven voert verbredingsactiviteiten uit en dan vooral gericht op natuurbeheer. De meeste verbredingactiviteiten dragen minder dan 10% bij aan de omzet.
  • De Utrechtse landbouw is over het algemeen wat robuuster dan die in andere Nederlandse provincies, waar zich vooral gespecialiseerde landbouwbedrijven bevinden.

Utrechtse deel van het Groene Hart

Van de bedrijven in het Utrechtse deel van het Groene Hart richt 81% zich op het houden van graasdieren, waarvan 46% gespecialiseerde melkveebedrijven. Het aantal gespecialiseerde melkveehouderijen in de afgelopen 10 jaar iets harder gedaald dan het landelijk gemiddelde (1,6% tegen 1,2%). In het Groene Hart is 76% van het landbouwareaal in gebruik bij melkveebedrijven en 17% door overige graasdierbedrijven. Opvallend is verder dat bijna de helft van alle bedrijven in deze regio verbredingsactiviteiten heeft, waarvan 28% gericht is op natuurbeheer. Ook loonwerk (9%), recreatieve activiteiten (5%) en verkoop aan huis (5%) komen relatief vaak voor. De gemeenten: De Bilt, Lopik, Vianen, IJsselstein, Montfoort, Ronde Venen, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden kunnen alvast de cijfers over de verwachte leegstand inzien in de eerste bijlagen van het onderzoek (pdf, 2,2 MB).


Vrijgekomen vastgoed tot 2015

vrijgekomen bebouwing tot 2015

Het lila gedeelte laat de verspreiding van het agrarisch vastgoed zien. Zwart geeft de huidige agrarische bebouwing en rood is de vrijgekomen bebouwing van 2000 tot 2015
Naar uitvergroting

Spreiding vrijgekomen vastgoed

dichtheid vrijkomend vastgoed

Spreiding van de vrijgekomen agrarische bebouwing van 2000 tot 2015.
Naar uitvergroting

Vrijkomendvastgoed tot 2030

toekomtig vrijkomend vastgoed