Uniek gebied

Het Groene Hart is het open gebleven gebied midden in de drukke Randstad. Een uniek gebied met prachtige geometrische patronen van slootjes en weilanden, afgewisseld met grote meren ontstaan door de veenafgravingen.
Maar ook een vitaal gebied met internationaal concurrerend agrarisch landgebruik, met oude vestingsteden,
met Europees beschermde natuurgebieden en een levendige economie met onder andere een sterk ontwikkelde transportsector.

Ruimte voor ontwikkeling

Ruimte voor natuur en op aangewezen plekken voor een vitale economie

Ruimte voor natuur, behoud van openheid, bescherming van de karakteristieke plekken is noodzakelijk, maar het gebied hoeft niet op slot. Het Groene Hart is een kloppend hart. Ruimtelijke en economische ontwikkelingen zijn noodzakelijk om de regio ook in de toekomst sterk en veerkrachtig te houden.

Unesco Werelderfgoed?

De mathematische patronen van sloten en weilanden, wereldwijd bekend als The Dutch Landscape. is ontstaan in het Groene Hart van de 10de tot de 13de eeuw. Een vergelijkbaar verkavelingspatroon naar Nederlands voorbeeld is te vinden bij Hamburg en Gdansk. De stuurgroep ondersteunt het onderzoek of kenmerkende delen beter te beschermen zijn door ze in aanmerking te laten komen voor het predicaat Unesco Werelderfgoed.

Identiteit

Het begrip Groene Hart is nog te veel een begrip van beleidsmakers, planologen en politici. Verschillende rapporten geven aan dat het Groene Hart meer kansen heeft als zij zich als één streek profileert. Bijdragen aan het versterken van de status en identiteit van het Nationaal Landschap Groene Hart is dan ook één van de belangrijkste aandachtspunten van de Stuurgroep.

rondehoep_2

Meer info

Het Groene Hart is een inspirerend gebied. Prachtig materiaal is opgenomen voor de film Holland, Natuur in de Delta. Speciaal voor het Groene Hart hebben de filmmakers: Groene Hart zien, doen en beleven  samengesteld (filmpje van 2.07 min) 2015. Deze filmbeelden zijn vrij te gebruiken.

Meer weten over het Groene Hart als uniek gebied of over andere opgaven in het Groene Hart? Kijk op het overzicht relevante documentatie.